Šéf inštruktor pre Slovensko

Sensei Igor Vakoš

Narodený: 16. jún 1976
Telefón: +421 (0) 903 759 212
E-mail: igor@kobudo.eu

Technické stupne

  • 5.Dan Okinawa Goju Ryu Karate
  • 4.Dan Okinawa Kobudo
  • 3.Dan Gendai Kobudo
  • 1.Dan Tonfa Jutsu
  • 1.Dan Nunchaku Jutsu
  • 1.Dan Hanbo Jutsu
  • 1.Kyu Sai Jutsu
  • 2.Kyu Bo Jutsu
  • 3.Kyu Kama Jutsu
  • 3.Kyu Ju Jutsu

Narodil sa v roku 1976 a bojovým umeniam sa venuje od roku 1991. Ako väčšina cvičiacich ľudí na Slovensku, aj on začínal s s Goju Kai Karate. Už tam ale hľadal tradičné hodnoty Budo a zoznámil sa aj s krásou a rôznosťou zbraní.

Počas štúdia na vysokej škole sa okrem intenzívneho štúdia a tréningom Karate sa venoval aj tréningom Aikido, Iaido, Ju Jutsu a do istej miery aj Tai Chi a Qi Gongu. Od roku 2000 začal pôsobiť ako inštruktor vo vlastnej skupine Karate v Dúbravke, časom prebral i Dojo v Petržalke, neskôr vedie semináre a vlastné tréningy.

V roku 2003 sa stretol so Senseiom Viliamom Petrešom a začal systematicky trénovať Gendai Kobudo. V roku 2003 založil klub Kobudo Kai a historicky prvý tréning Kobudo Kai bol 2.októbra 2003. V klube bol v tom čase zodpovedný za pedagogické zastrešenie a organizáciu a koordináciu činnosti klubu. Neskôr sa stal aj hlavným trénerom klubu.

V roku 2004 naplnil svoje hľadanie tradičného Karate a po prvý krát sa zúčastnil semináru tradičného Okinawa Goju Ryu pod IOGKF. Tento systém ho okamžite presvedčil a začal ho pravidelne cvičiť. V roku 2006 úspešne spravil skúšky na Shodan priamo pod svetovým šéf inštruktorom IOGKF, Senseiom Higaonna Moriom (10. Dan). V tom istom roku stretol Senseia Raoula Vogela, šéf inštruktora IOGKF Austria a táto intenzívna spolupráca trvá dodnes. Od roku 2007 bol Sensei Igor oficiálnym reprezentantom a od roku 2019 aj šéf inštruktorom IOGKF pre Slovensko.

V roku 2022 založil Sensei Higaonna organizáciu Traditional Okinawa Goju Ryu Karate Do Federation (TOGKF) a Sensei Igor sa rozhodol nasledovať svojich Senseiov, Sensei Higaonna, Sensei Bakkies a Sensei Raoul a pridal sa k TOGKF. Od roku 2023 je šéf inštruktorom TOGKF pre Slovensko.

Hľadal aj tradičné Kobudo a v roku 2009 vznikla intenzívna spolupráca s Českou federací Okinawa Karate a Kobudo, ktorá je členom World O-Shu Federation. Sensei Igor v roku 2010 stretol svetového šéf inštruktora WOF, Senseia Kenyu Chinena (10. Dan Shorin Ryu Karate Do, 9. Dan Okinawa Kobudo) a od toho okamihu sa pevne rozhodol pre tento štýl. V roku 2012 bol Sensei Igor Vakoš menovaný šéf inštruktorom štýlu WOF Okinawa Kobudo na Slovensku.

Sensei Igor naďalej pravidelne cvičí a zúčastňuje sa na seminároch Karate a Kobudo na Slovensku, ale aj po celom svete, pod vedením celosvetovo uznávaných inštruktorov a majstrov. Svoje vedomosti odovzdáva ďalej na tréningoch a seminároch po celom Slovensku.