*** Twin City Gasshuku 2022 ***

Je nám veľkým potešením a cťou Vás pozvať na 9. Twin City Gasshuku Okinawa Goju Ryu Karate Do (IOGKF) v Bratislave, v dňoch 3.-5. júna 2022.

Join us from 3 – 5 June 2022 for an intensive weekend of GoJu Ryu Karate