Covid Info 29.11.2021

Kvôli novým opatreniam vlády opäť prechádzame na online tréningy dospelých a detí. Prosím, kontaktujte nás ohľadom linku na Zoom. Tréningy sú otvorené aj pre nečlenov.

E – mail: info@suokk.sk

Budeme sa tešiť a nezabudnite, že Dojo nie je tvorené stenami, ale ľudmi!


Due the new regulations of the government we are going again to online trainings for adults and kids. Please, contact us concerning the Zoom link. Trainings are open also for non-members.

E – mail: info@suokk.sk

Looking forward and do not forget: Dojo is not made by walls, but people..