Pre viac informácii o letných tréningoch sa informujte v jednotlivých Dojo