Twin City Gasshuku 2022

Prvý júnový víkend roku 2022 sa v Bratislave uskutočnila jedinečná akcia, ktorá v histórií IOGKF
Slovakia nemala obdoby!

Po viac ako trojročnej odmlke spôsobenej pandémiou Covid-19 sa uskutočnilo 9. Twin City Gasshuku
IOGKF pod vedením TOP inštruktorov IOGKF. Pozvanie organizátorov prijali Sensei Bakkies Laubscher, 9. Dan, šéf inštruktor IOGKF Južná Afrika a technický poradca IOGKF, Sensei Tetsuji Nakamura, 8. Dan,
svetový šéf inštruktor IOGKF a šéf inštruktor IOGKF Kanada a Sensei Raoul Vogel, 7. Dan, šéf
inštruktor IOGKF Rakúsko. Organizátormi tohto Gasshuku boli IOGKF Austria a IOGKF Slovakia
spoločne.

Prvý deň Gasshuku sa niesol v znamení základnej techniky či už na mieste, alebo v pohybe. Sensei
Bakkies a Sensei Nakamura si rozdelili účastníkov do dvoch skupín. Keďže prvý tréning bol v piatok
večer, účasť bola polovičná, napriek tomu bolo Honbu Dojo IOGKF Slovakia plné.
V sobotu sa však tréningy rozbehli naplno. Celkovo sa Twin City Gasshuku zúčastnilo takmer 140
cvičencov z 12 krajín po celom svete. Odcvičilo sa 13 hodín v takmer okinawských podmienkach –
teplo a vlhko. Gasshuku sa zúčastnili nielen členovia IOGKF z celej Európy, ale aj členovia iných
organizácií na Slovensku z rôznych klubov a všetci vysoko hodnotili kvalitu inštruktorov a nasadenie
účastníkov.

Čo sa týka tréningov, na Twin City Gasshuku prešlo sa všetko od Junbi Undo s detailným vysvetlením,
základná technika, pohyby v základnej technike, presuny tela, použitie v boji, všetky Kata s detailným
vysvetlením, vrátane Kihon Bukai, ale aj formy Kumite. Pomocnými inštruktormi a asistentami boli
Sensei Jaroslav Kulík, 5. Dan, šéf inštruktor IOGKF Česká republika, Sensei Igor Vakoš, 5. Dan, šéf
inštruktor IOGKF Slovakia, Sensei Ilona Szöcs, 5. Dan a Sensei Michal Macák, 5. Dan.
Súčasťou 9. Twin City Gasshuku bolo aj detské Kodomo no Gasshuku. Na ňom viac ako 20 detí cvičilo
priamo s Bakkies Senseiom, Nakamura Senseiom a Senseiom Raoulom a ukázali, že o budúcu
generáciu IOGKF na Slovensku je dobre postarané a že sa nestratia ani na medzinárodných
sústredeniach.

V sobotu takisto prebehli aj skúšky na vyššie technické stupne Dan. Nebudeme napínať, po
vyčerpávajúcich skúškach, kedy v Dojo nechali aj to posledné, prešlo všetkých 13 účastníkov
a postúpili na ceste Karate Do o ďalší krok vpred.

V nedeľu po Gasshuku ostal v každom z nás skvelý pocit z neskutočnej akcie. Je tam aj trochu smútku,
pretože Gasshuku v takomto zložení sa už opakovať nikdy nebude.

Na záver sa chceme poďakovať Senseiom a inštruktorom za to, že sa s nami podelili o svoje
vedomosti a skúsenosti, všetkým účastníkom za to, že vážili dlhšiu, alebo kratšiu cestu a prišli,
organizáciám IOGKF Rakúsko a IOGKF Slovensko za organizáciu a v neposlednej rade Bratislavskému
samosprávnemu kraju za podporu tejto jedinečnej akcie.

A keďže po každom Gasshuku máme pred ďalším Gasshuku, tak sa budeme tešiť na ďalšie akcie,
ktoré tieto organizácie pripravia.

Viac fotiek nájdete na našom FACEBOOKU