IOGKF

V júli 1979 sa založila v anglickom meste Poole medzinárodná organizácia s názvom IOGKF alebo International Okinawan Goju-Ryu Karate-Do Federation. Bola založená senseiom Morio Higaonom počas prvého medzinárodného tréningového sústredenia(gasshuku). Sensei Higaona mal veľkú podporu od Ken Miyagiho (4-tý syn majstra Chojuna Miyagiho) a ďaľších svojich vyšších študentov.

Vyhláseným cielom IOGKF bolo uchovávanie a ochrana učenia a filozofie Miyagi Chojuna Sensei a šírenie jeho učenia po celom svete. Vďaka svojmu vytrvalému vyučovaniu po celom svete má teraz IOGKF cez 75 000 cvičencov z 55 rôznych štátov. IOGKF je jedna z mála organizácií Karate, ktorá je uznaná japonskou vládou ako spostredkovateľ tradičného bojového umenia. IOGKF je tiež poctené členstvom v “Nihon Kobudo Kyokai” (Spoločnosť tradičných japonských bojových umení).

V septembri 2007 sensei Higaona prijal 10-ty Dan a tiež certifikát, ktorý ho určuje ako ďalšieho nástupcu v priamej línií, ktorá vedie od senseia Chojuna Miyagiho. Taktiež bol uznaný ako žijúci kultúrny poklad za šírenie Okniwaského Karate po celom svete. V roku 2012 odovzdal svoju pozíciu hlavného inštruktora pre celý svet do rúk senseia Tetsuji Nakamuru, ktorý je zároveň šéfinštruktorm Kanady..

Organizácia plní svoju funkciu pre ktorú bola vytvorená, šíri a uchováva filozofiu zakladateľa Goju-Ryu Chojuna Miyagiho, ktorá ukazuje aké je dôležité neustále zlepšovanie seba samého aj celého Karate-Do.

Význam znaku IOGKF

Kenkon v japončine znamená nebesá a zem. “Ken” označuje nebesá a “Kon” označuje zem. Nebesá sú zobrazené ako kruh a zem ako štvorec, symbolizujú ich rozsiahlosť. Symbol vyjadruje prirodzenú harmóniu tvrdého a mäkkého – nebies a zeme. Význam Goju je priamo spojený so znakom Kenkon, pretože takisto vyjadruje tvrdý a mäkký, kde “go” reprezentuje tvrdosť a “ju” mäkkosť.

Symbol vnútri kruhu je rodinným znakom rodiny Miyagi Chojuna Senseia. Celé logo Kenkon je oficiálnym znakom organizácie IOGKF.

Higaonna Morio Shuseki Shihan (10. Dan)

Higaonna Morio sa narodil 25. decembra 1938 v meste Naha na Okinawe. Svoj tréning Karate začal vo veku 14 rokov pod svojím otcom, učiteľom Shorin-Ryu. Keď mal 16 rokov, stretol sa s Goju Ryu Karate-Do a začal na doporučene Koshin Iha Shihana trénovať pod Miyagi An´ichi Shihanom. Počas svojho štúdia na univerzite v Tokiu, založil Yoyogi Dojo. V roku 1979 spolu so staršími Senseimi, založil organizáciu IOGKF. Krátko pobudol v USA, odkiaľ sa vrátil späť do svojej domoviny. Odtiaľ Higaonna Sensei chodí viesť semináre a sústredenia po celom svete a tak rozširuje Goju Ryu Karate-Do, učenie a filozofiu Miyagi Chojuna Bushiho.

Okrem fyzického tréningu sa venuje aj výskumnej činnosti zorganizoval a uskutočnil niekoľko vedeckých ciest do Číny a iných krajín, napísal štyri knihy o Karate a knihu príbehov Okinawského Karate. K tomu natočil niekoľko tréningových videokaziet.