Twin City Gasshuku 2022

Prvý júnový víkend roku 2022 sa v Bratislave uskutočnila jedinečná akcia, ktorá v histórií IOGKF
Slovakia nemala obdoby!

Po viac ako trojročnej odmlke spôsobenej pandémiou Covid-19 sa uskutočnilo 9. Twin City Gasshuku
IOGKF pod vedením TOP inštruktorov IOGKF. Pozvanie organizátorov prijali Sensei Bakkies Laubscher, 9. Dan, šéf inštruktor IOGKF Južná Afrika a technický poradca IOGKF, Sensei Tetsuji Nakamura, 8. Dan,
svetový šéf inštruktor IOGKF a šéf inštruktor IOGKF Kanada a Sensei Raoul Vogel, 7. Dan, šéf
inštruktor IOGKF Rakúsko. Organizátormi tohto Gasshuku boli IOGKF Austria a IOGKF Slovakia
spoločne.

Prvý deň Gasshuku sa niesol v znamení základnej techniky či už na mieste, alebo v pohybe. Sensei
Bakkies a Sensei Nakamura si rozdelili účastníkov do dvoch skupín. Keďže prvý tréning bol v piatok
večer, účasť bola polovičná, napriek tomu bolo Honbu Dojo IOGKF Slovakia plné.
V sobotu sa však tréningy rozbehli naplno. Celkovo sa Twin City Gasshuku zúčastnilo takmer 140
cvičencov z 12 krajín po celom svete. Odcvičilo sa 13 hodín v takmer okinawských podmienkach –
teplo a vlhko. Gasshuku sa zúčastnili nielen členovia IOGKF z celej Európy, ale aj členovia iných
organizácií na Slovensku z rôznych klubov a všetci vysoko hodnotili kvalitu inštruktorov a nasadenie
účastníkov.

Čo sa týka tréningov, na Twin City Gasshuku prešlo sa všetko od Junbi Undo s detailným vysvetlením,
základná technika, pohyby v základnej technike, presuny tela, použitie v boji, všetky Kata s detailným
vysvetlením, vrátane Kihon Bukai, ale aj formy Kumite. Pomocnými inštruktormi a asistentami boli
Sensei Jaroslav Kulík, 5. Dan, šéf inštruktor IOGKF Česká republika, Sensei Igor Vakoš, 5. Dan, šéf
inštruktor IOGKF Slovakia, Sensei Ilona Szöcs, 5. Dan a Sensei Michal Macák, 5. Dan.
Súčasťou 9. Twin City Gasshuku bolo aj detské Kodomo no Gasshuku. Na ňom viac ako 20 detí cvičilo
priamo s Bakkies Senseiom, Nakamura Senseiom a Senseiom Raoulom a ukázali, že o budúcu
generáciu IOGKF na Slovensku je dobre postarané a že sa nestratia ani na medzinárodných
sústredeniach.

V sobotu takisto prebehli aj skúšky na vyššie technické stupne Dan. Nebudeme napínať, po
vyčerpávajúcich skúškach, kedy v Dojo nechali aj to posledné, prešlo všetkých 13 účastníkov
a postúpili na ceste Karate Do o ďalší krok vpred.

V nedeľu po Gasshuku ostal v každom z nás skvelý pocit z neskutočnej akcie. Je tam aj trochu smútku,
pretože Gasshuku v takomto zložení sa už opakovať nikdy nebude.

Na záver sa chceme poďakovať Senseiom a inštruktorom za to, že sa s nami podelili o svoje
vedomosti a skúsenosti, všetkým účastníkom za to, že vážili dlhšiu, alebo kratšiu cestu a prišli,
organizáciám IOGKF Rakúsko a IOGKF Slovensko za organizáciu a v neposlednej rade Bratislavskému
samosprávnemu kraju za podporu tejto jedinečnej akcie.

A keďže po každom Gasshuku máme pred ďalším Gasshuku, tak sa budeme tešiť na ďalšie akcie,
ktoré tieto organizácie pripravia.

Viac fotiek nájdete na našom FACEBOOKU

PODPORTE NÁS SVOJIMI 2% – 2021

VÁŽENÍ PRIATELIA, PODPORTE NÁS 2% Z DANE

Vopred Vám ďakujeme za darovanie 2% z dane pre náš organizáciu. Budeme vďačný, keď informáciu o možnosti poukázania 2 % z dane dáte aj svojím priateľom a takto nám pomôžete rozvíjať sa.

ĎAKUJEME !!!

Zamestnanec

  1. Do 15. februára 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti
  2. Vyplňte tlačivo Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby
  3. Do 31. marca 2021 alebo najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (POZOR toto sa môže meniť preto odporúčame dodržať radšej dátum 31.03.2021.) doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska. V prípade potreby Vám vieme s týmto pomôcť.

V prípade že používate vlastné tlačivá údaje o nás sú (poprípade si môžete vytlačiť predvyplnené tlačivá):

Obchodné meno (Názov): Občianske združenie Kobudo Kai

Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 30857333

Sídlo: 82101 Bratislava, Nezábudková 812/54

Aby sme mali prehľad, kto nám poukázal svoje 2%, zaškrtnite prosím v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.

TLAČIVÁ:

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnost

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby