Twin City Gasshuku 2022

Prvý júnový víkend roku 2022 sa v Bratislave uskutočnila jedinečná akcia, ktorá v histórií IOGKF
Slovakia nemala obdoby!

Po viac ako trojročnej odmlke spôsobenej pandémiou Covid-19 sa uskutočnilo 9. Twin City Gasshuku
IOGKF pod vedením TOP inštruktorov IOGKF. Pozvanie organizátorov prijali Sensei Bakkies Laubscher, 9. Dan, šéf inštruktor IOGKF Južná Afrika a technický poradca IOGKF, Sensei Tetsuji Nakamura, 8. Dan,
svetový šéf inštruktor IOGKF a šéf inštruktor IOGKF Kanada a Sensei Raoul Vogel, 7. Dan, šéf
inštruktor IOGKF Rakúsko. Organizátormi tohto Gasshuku boli IOGKF Austria a IOGKF Slovakia
spoločne.

Prvý deň Gasshuku sa niesol v znamení základnej techniky či už na mieste, alebo v pohybe. Sensei
Bakkies a Sensei Nakamura si rozdelili účastníkov do dvoch skupín. Keďže prvý tréning bol v piatok
večer, účasť bola polovičná, napriek tomu bolo Honbu Dojo IOGKF Slovakia plné.
V sobotu sa však tréningy rozbehli naplno. Celkovo sa Twin City Gasshuku zúčastnilo takmer 140
cvičencov z 12 krajín po celom svete. Odcvičilo sa 13 hodín v takmer okinawských podmienkach –
teplo a vlhko. Gasshuku sa zúčastnili nielen členovia IOGKF z celej Európy, ale aj členovia iných
organizácií na Slovensku z rôznych klubov a všetci vysoko hodnotili kvalitu inštruktorov a nasadenie
účastníkov.

Čo sa týka tréningov, na Twin City Gasshuku prešlo sa všetko od Junbi Undo s detailným vysvetlením,
základná technika, pohyby v základnej technike, presuny tela, použitie v boji, všetky Kata s detailným
vysvetlením, vrátane Kihon Bukai, ale aj formy Kumite. Pomocnými inštruktormi a asistentami boli
Sensei Jaroslav Kulík, 5. Dan, šéf inštruktor IOGKF Česká republika, Sensei Igor Vakoš, 5. Dan, šéf
inštruktor IOGKF Slovakia, Sensei Ilona Szöcs, 5. Dan a Sensei Michal Macák, 5. Dan.
Súčasťou 9. Twin City Gasshuku bolo aj detské Kodomo no Gasshuku. Na ňom viac ako 20 detí cvičilo
priamo s Bakkies Senseiom, Nakamura Senseiom a Senseiom Raoulom a ukázali, že o budúcu
generáciu IOGKF na Slovensku je dobre postarané a že sa nestratia ani na medzinárodných
sústredeniach.

V sobotu takisto prebehli aj skúšky na vyššie technické stupne Dan. Nebudeme napínať, po
vyčerpávajúcich skúškach, kedy v Dojo nechali aj to posledné, prešlo všetkých 13 účastníkov
a postúpili na ceste Karate Do o ďalší krok vpred.

V nedeľu po Gasshuku ostal v každom z nás skvelý pocit z neskutočnej akcie. Je tam aj trochu smútku,
pretože Gasshuku v takomto zložení sa už opakovať nikdy nebude.

Na záver sa chceme poďakovať Senseiom a inštruktorom za to, že sa s nami podelili o svoje
vedomosti a skúsenosti, všetkým účastníkom za to, že vážili dlhšiu, alebo kratšiu cestu a prišli,
organizáciám IOGKF Rakúsko a IOGKF Slovensko za organizáciu a v neposlednej rade Bratislavskému
samosprávnemu kraju za podporu tejto jedinečnej akcie.

A keďže po každom Gasshuku máme pred ďalším Gasshuku, tak sa budeme tešiť na ďalšie akcie,
ktoré tieto organizácie pripravia.

Viac fotiek nájdete na našom FACEBOOKU

IOGKF SA Black Belt Gasshuku 2021

Last weekend members of IOGKF Slovakia participated on South Africa Goju Ryu Karate Do Association Black Belt Gasshuku under excelent leadership of Sensei Bakkies Laubscher (9. Dan). It was 2 days full of new informations and view from above. Thank you Sensei Bakkies for make this event happened and that we had chance to train with you and share you knowledges about Okinawa Goju Ryu Karate!!!

Looking forward for more

Leto bojovníka 2021

V našom klube tradičného okinavského karate Senshi Dojo prebiehal tento rok 2. ročník otvorených letných tréningov Leto bojovníka 2021. Hlavnou myšlienkou tohto projektu je umožniť deťom, ktoré práve nie sú odcestované na prázdninách, tráviť svoj voľný čas aktívne a hlavne pravidelne športovať, čo im pomôže rýchlejšie sa adaptovať na školský rok plný povinností a udrží ich zdravých a fit. Počas júlových a augustových tréningov si prišlo na školský dvor ZŠ M.R. Štefánika zacvičiť viac ako 60 detí, členov aj nečlenov nášho klubu.

Vďaka podpore z participatívneho rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji sme mohli tento projekt materiálne zabezpečiť. Každý účastník získal tričko a preukaz bojovníka, do ktorého zbieral pečiatky za každý tréning. Za dva mesiace prázdnin sa nováčikovia naučili základné techniky karate. Tí pokročilejší sa zdokonalili v technikách, ktoré už vedia a naučili sa nové, potrebné pre ich ďalší postup. Deti si osvojili základy detskej sebaobrany – ako sa vyslobodiť z úchopu, ako sa zachovať, keď nás chce niekto ohroziť. Rozprávali sme sa o prevencii, ako zostať v bezpečí, vyhnúť sa rizikovým ľuďom, ako sa správať, keď nás oslovia cudzí ľudia alebo sa stratíme. Na konci augusta pri slávnostnom ukončení Leta bojovníka deti predviedli rodičom čo sa naučili a za svoje úsilie získali odmeny vo forme medaily a ďalších drobností. Môžu sa tak s hrdosťou označiť za bojovníkov leta 2021.

Za úspešný projekt ďakujeme obci Ivanka pri Dunaji, všetkým deťom a ich rodičom, že im umožnili zmysluplne tráviť voľný čas.

17. International Summer Budo Camp

Tento rok bol veľmi zvláštny v mnohých ohľadoch. Nielen z pohľadu ekonomického, zdravotného, zdravotníckeho, ale aj z pohľadu športu, športovania a bojových umení. Zákaz cestovania a stretávania sa mal obrovský dopad aj na náš klub a celosvetové organizácie, ktorých sme členmi.

Som nesmierne rád, že tam kde to mnohé kluby a organizácie vzdali, pretože nemali možnosť, chuť, alebo silu cvičiť naša organizácia nepoľavila a cvičila ďalej. Či už prostredníctvom tréningov cez internet a rôzne platformy, alebo osobne vonku, podľa opatrení vydávaných príslušnými orgánmi. Nesmierne si cením každého, kto to nevzdal, neostal „ležať na gaučí“, ale naplnil doslova a do písmena to, čo hovoria naši učitelia a majstri z Okinawy, že Dojo nie je tvorené stenami, ale ľuďmi.

Aj preto sme sa s nadšením a na trošku poslednú chvíľu vrhli do organizácie nášho tradičného medzinárodného letného Budo Campu. Netradične sa konal v Ivanke pri Dunaji a znovu netradične, ale s prihliadnutím na aktuálne nariadenia, bol tento rok bez prespávanie a ubytovania, čím sme prišli o atmosféru večerov, rozhovorov, smiechu a spoločných hier a spoznávania sa medzi sebou. Túto možnosť sme mali len počas obedov, ktoré boli aspoň trochu spoločné. Tento rok bol netradičný aj v tom, že sa online pripojili členovia klubov z iných miest, ako aj z Rakúska, ktorí nemohli vzhľadom na súčasnú situáciu cestovať a podporili nás aspoň takto.

17. Letný Budo Camp organizoval klub Kobudo Kai za obrovskej podpory klubu z Ivanky pri Dunaji, Senshi Dojo pod vedením svojej Senseiky, Michaely Baksovej a veľkej pomoci členov klubu z Kráľovského Chlmca, Heiwa Dojo, zastúpenej Senseikou Natáliou Mittelman. Aj vďaka nim celá akcia bežala veľmi hladko a bezproblémovo.

Na tréningoch sa osobne zúčastnilo takmer 60 ľudí z Kráľovského Chlmca, Trebišova, Žiliny, Kysuckého Nového Mesta, Popradu, Prešova, Trnavy, Ivanky, Bratislavy a z ďalších miest po celom Slovensku. Za tie dni prebehlo veľa hodín tréningov pod vedením inštruktorov IOGKF z Rakúska, Sensei Raoul Vogel (7. Dan IOGKF, hlavný inštruktor IOGKF pre Rakúsko), Sensei Ilona Szöcs (5. Dan IOGKF, 1. Dan Hakko Ryu Ju Jutsu) a zo Slovenska: Sensei Michal Macák (5. Dan IOGKF), Sensei Igor Vakoš (5. Dan IOGKF, hlavný inštruktor IOGKF Slovakia, 4. Dan Kobudo, hlavný inštruktor WOF Kobudo pre Slovensko). Prebiehali tréningy okinawského Goju Ryu Karate Do podľa syllabov IOGKF, trénovalo sa Okinawa Kobudo podľa syllabov WOF (konkrétne zbrane Bo – dlhá palica a Sai – kovový trojzubec), účastníci si mali šancu vyskúšať niečo z Ju Jutsu, posilňovacie cvičenia v tradičnom, ale aj modernom duchu, boli zvlášť tréningy pre deti z unikátneho detského programu Pee Wee, účastníci mali šancu sa osobne pýtať a naučiť sa to, čo potrebovali.

Na konci celého Budo Campu prebehli skúšky Karate, ale aj Kobudo. Prezradím len, že pod pozorným okom skúšobnej komisie a po 2 hodinách v plnom nasadení všetci skúšaný úspešne postúpili na ďalší stupeň a napredujú úspešne ďalej na svojej ceste bojových umení.

Chceme sa poďakovať inštruktorom, všetkým účastníkom a organizátorom za obrovské nasadenie a za úžasnú atmosféru celej akcie. V neposlednom rade obrovská vďaka patrí Bratislavskému samosprávnemu kraju, za finančnú podporu celej akcie, vďaka čomu sa tento sen mohol znovu stať skutočnosťou a mohli sme sa posunúť na ceste bojových umení.

Karate tábor Ninjov 2021

Prvý augustový týždeň obsadili mesto Kráľovský Chlmec malí Ninjovia. 26 detí od 5 do 18 rokov sa zúčastnilo prvého ročníka športového tábora, ktorý zorganizoval klub karate a kobudo Heiwa Dojo.

Deti mali každý deň bohatý program. V prvý deň sa rozdelili do troch družstiev, ktoré medzi sebou súperili počas celého tábora v rôznych športových aj nešportových disciplínach. V posledný deň boli deti za svoju snahu odmenené medailami. Každé doobedie bolo venované tréningu karate a kobudo, kde sa nováčikovia naučili základy úderu (cuki), kopu (geri) a tri základné bloky. Pokročilejší sa venovali bunkai kata Saifa a Seiyunchin (aplikácie vo dvojiciach) a v rámci kobudo sa zdokonalili v prvej zbrani Bo (palica). Deti si osvojili aj základy sebaobrany – ako sa vyslobodiť z úchopu, ako sa zachovať, keď nás chce niekto ohroziť. Ďalšou aktivitou v našom tábore ninjov boli táborové hry. Deti na základe indícií hľadali informácie o našom meste a jeho histórií, alebo sa premenili na malých ninjov a museli splniť tajnú misiu. Po výdatnom obede v reštaurácií sme sa plní nadšenia vrhli na poobedný program. Každé poobedie mali deti pripravený tréning v tradičnom aj menej tradičnom športe. Deti sa naučili ako posilniť svoje telo vlastnou váhou, aký náročný a zábavný môže byť tréning tanca, alebo si vyskúšali na Slovensku ešte stále málo populárny americký futbal. Okrem týchto táborových aktivít si deti užili balónovú bitku, gladiátorské zápasy, vychutnali si chutnú zmrzlinu aj ovocie. Posledný deň si deti nacvičili divadlo a následne ho pri spoločnom posedení predviedli publiku. Veľká vďaka každému účastníkovi tábora za jeho účasť a nadšenie. Pevne verím, že ste si odniesli kopec zážitkov a budúci rok sa stretneme zas.

Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore Nadácie SPP. Ďakujeme aj Základnej Škole slovenskej za možnosť využiť jej priestory a reštaurácii Borostyán za chutné obedy. V neposlednom rade ďakujeme aj všetkým inštruktorom, ktorí pre deti pripravili hodnotný program a Slovenskej Únií Okinawa Karate a Kobudo za neustálu podporu.